Инфо

НБРМ: Усогласување на статистиките со најновите европски стандарди

Во текот на јули и август годинава ќе бидат објавени податоци од монетарната статистика, статистиката на другите финансиски институции и статистиката на каматните стапки, по нова методологија

четврток, 19 јули 2018

Народната банка на Република Македонија ја известува јавноста дека во текот на јули и август годинава ќе објави податоци од монетарната статистика, статистиката на другите финансиски институции и статистиката на каматните стапки, по нова методологија.

Методолошките промени се направени заради усогласување со препораките од новообјавениот прирачник и упатство за монетарна и финансиска статистика на Меѓународниот монетарен фонд од 2016 година (MFSMCG – IMF, 2016) и Техничката мисија на ММФ од областа на монетарната и финансиската статистика во НБРМ од 2015 година и придонесуваат за обезбедување квалитетни и конзистентни статистички податоци усогласени со највисоките меѓународни и европски статистички стандарди.

Податоците за одделните статистики ќе бидат објавени во согласност со утврдениот календар на објавување, а истовремено заради обезбедување конзистентност, ќе бидат објавени и ревидирани временски серии податоци.
НБРМ, покрај податоците, ќе објави и информација за клучните методолошки промени, како и нови методолошки објаснувања.

 

Содржината е прочитана 423 пати.