Инфо

Министерството за здравство отвори посебни сметки за донации на пари и опрема

вторник, 31 март 2020

Министерството за здравство отвори посебни наменски сметки каде може да донираат пари сите кои сакаат да помогнат во борбата со коронавирусот.

Оние поединци или компании, пак, кои се заинтересирани да донираат заштитна опрема, медицинска опрема или медицински помагала или материјали, или било какви други средства, добра и услуги тоа може да го направат во директна соработка со одговорните од Министерството. За таа цел Министерството за здравство има изработено листа на приоритети за набавки која може да се побара преку е-маил адресата на одговорното лице: sandra.velovska@zdravstvo.gov.mk каде можат да се добијат конкретни инструкции за постапката за донација.

Средствата за директна финансиска помош во парични донации за набавка на стоки, добра и услуги кои се потребни заради заштита на населението на Македонија од коронавирусот може да се уплатуваат на следните сметки:

Во денари:
Сметка бр. 1900100434 785 K2;
Депонент на: НБРМ;
Приходна шифра бр. 744311;
Програма бр. 10;
Цел на дознака: „финасиска помош – КОВИД19“.

Во американски долари:
Correspondent bank details:
CITIBANK NA NEW YORK
Address: 111 WALL STREET NEW YORK
NY 10043
SWIFT BIC: CITI US 33
Bank details:
NATIONAL BANK OF THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA
Address: Bl. “Kuzman Josifovski Pitu” br. 1
1000 Skopje
Republic of North Macedonia
SWIFT: NBRM MK 2X
Final beneficiary:
IBAN: MK07100701000006669
Name: Ministerstvo za zdravstvo
Details of payment (:70):

Во Евра:
Correspondent bank details:
DEUTSCHE BUNDESTBANK ZENTRALE
Address:
Wilhelm Epstein Strasse 14,
Frankfurt am Main
GERMANY
SWIFT BIC: MARK DE FF
Bank details:
NATIONAL BANK OF THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA
Address: Bl. “Kuzman Josifovski Pitu” br. 1
1000 Skopje
Republic of North Macedonia
SWIFT BIC: NBRM MK 2X
Final beneficiary:
IBAN: MK07100701000006669
Name: Ministerstvo za zdravstvo
Details of payment:

Министерството за здравство им се заблагодарува на сите кои донирајќи парични средства и добра веќе дадоа поддршка во напорите на институциите за справување со состојбата со коронавирусот во земјата.
 

Содржината е прочитана 195 пати.