Шемса Емшериев

Шемса Емшериев, генерален менаџер на „Еуростеп“ – Скопје


Статијата е прочитана 709 пати.

Сподели:


КБ Прво пензиско